350 مدرسه فنی و حرفه ای آماده اجرای طرح بوم مدرسه

به گزارش وبلاگ آموزش شبکه، تهران (پانا) - نشست برنامه ویژه مدرسه (بوم) با حضور رئیس سازمان پژوهش، مدیر اجرایی طرح بوم، معاون برنامه ریزی درسی و فراوری بسته های تربیت و یادگیری و تنی چند از دست اندرکاران این طرح برگزار گردید.

350 مدرسه فنی و حرفه ای آماده اجرای طرح بوم مدرسه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نشست برنامه ویژه مدرسه طرح بوم با حضور حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتربزرگ محبی مشاور رئیس سازمان و مدیر اجرایی طرح بوم، دکترعلی محبی معاون برنامه ریزی درسی و فراوری بسته های تربیت و یادگیری، افشار بهمنی مدیرکل دفتر تالیف کتاب های فنی وحرفه ای و کاردانش، معصومه نجفی پازوکی مدیرکل دفتر تالیف کتاب های آموزش عمومی و متوسطه نظری و محمدصالح مذنبی سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی برگزار گردید. در این نشست ضمن آنالیز ابعاد این طرح به نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شد.

ملکی با اشاره به جزییات برنامه ویژه مدرسه گفت: اگر بخواهیم این برنامه ادامه پیدا کند، باید تعیین تکلیف شود و جایگاه آن را از جهت زمان در مدرسه تعیین کنیم. در دفتر تالیف جدول دروس نو، هنوز تعیین نشده تا آن دوساعت مختص به این برنامه را تعیین تکلیف کنیم. طرح بوم جزو بسته های تحولی وزارتخانه بود، یعنی ما دو بسته داشتیم، یکی طرح بوم و دیگری شبکه ملی رشد بود، که پیشرفت شبکه ملی رشد بهتر از این طرح بود. در این طرح پیشرفت هایی داشته ایم اما چون آن دو ساعت تعیین تکلیف نشده بود، به همین ترتیب سپری شد. زمان آقای کاظمی نیز گزارش هایی داده شد و نهایتا منتهی به این شد که این بسته های تحولی در امسال تعیین تکلیف شود و هر معاونتی که مسئول آن بسته تحولی است، بخشنامه مربوطه را به استان ها ارسال کند. بخشنامه ای آماده و 12 آبان به استان ها ارسال شد.

معاونت های آموزشی برای اجرای برنامه ویژه مدرسه به میدان بیایند

وی با اشاره به بند 5-5 سند تحول گفت: از این بند این را استنباط نمی کنم که الزاما این کاری که اجرا شده، ترجمه عملی اش این طرح باشد. در واقع قرائتی استنباط شده که آن را عملیاتی نموده اند، درحالی که من اعتقاد دارم از آن، این نتیجه نباید استخراج شود، و اقدامات دیگری را باید انجام داد. کاهش تمرکز خودش یک الگو می خواهد، باید الگویش طراحی شود. نمی توان در قالب یک برنامه دو ساعته کاهش تمرکز داشته باشیم. یعنی وقتی کل نظام در مدرسه متمرکز است، به معلم بگوییم با این دو ساعت نامتمرکز می شویم. حال یک بخشنامه رفته که تا جایی که ممکن است باید تا سرانجام امسال آن را اجرا کنیم و نباید بگذاریم خراب شود. در این بخشنامه، مسئولیت اجرایی امور را به معاونت آموزشی داده اند که به اعتقاد بنده کار درستی نموده اند.برای اینکه اگر قرار بود ما انجام بدهیم، نیرو نداشتیم. کمااینکه عمده دلیلی که تا به امروز در طرح بوم پیشرفتی نداشته ایم همین کمبود نیرو است. حال که شورای راهبری تعیین شده است، باید نظارت کند، برای مسائل آموزشی نیز معاونت های آموزشی را به میدان آوردیم.

وی با اشاره بر اینکه بند پنج - پنج تنها شامل این طرح نمی شود گفت: حتی این را می توان با حفظ نظام متمرکز اجرا کرد یا در همین الگوی متمرکز فعلی آن بند را بهتر از شرایط کنونی می توان اجرا کرد.

تراکم طرح های ارسالی وزارتخانه به استانها مهمترین مانع در اجرای طرح بوم

بزرگ محبی مشاور رئیس سازمان و مدیر اجرایی طرح بوم با عنوان اینکه برنامه درسی غیر تجویزی، به عنوان قدم مقدماتی برای اجرای راه چارههای 5-5 و 2-13برداشته شده است، گفت: این برنامه در جهت پاسخگویی به احتیاجهای بومی در سال 97 به صورت مستقیم از سوی آقای فتاحی به مدیران مدارس داده است. این مصوبه ابتدا برای متوسطه دوم بود، اما طی جلساتی که وزیر وقت با معاونان آموزشی داشت، تصمیم می گیرند فعلا شیوه نامه برای متوسطه اول و دوره دوم ابتدایی برود، بنابراین شیوه نامه ای که ابلاغ شده صرفا برای متوسطه اول و دوره دوم ابتدایی یوده و نه متوسطه دوم و هنرستان ها.

وی افزود: پیش بینی شده بود که سه سال مفاد آن شیوه نامه را کار نمایند و اول شهریور امسال این سه سال به سرانجام رسید و قلمرویی تعیین شده بود که با رویکرد مهارت آموزی بوده است. پیشنهاد شده بود که دبیرخانه آن در وزارتخانه تشکیل شود که آقای فتاحی هم موافقت کرد. اولین همایش را سال 1397 برگزار کردیم. دلیلش آن بود که معاون آموزشی و پرورشی استان ها از آن خبر نداشتند. بنابراین 19 اسفند 97 معاونان آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی را دعوت کردیم و توضیحاتی داده شد. این همایش را در سال 98 با حضور 100 مدرس برتر کشوری در تهران برگزار کردیم، سال گذشته هم به عنوان بسته تحولی بود که با حضور همه مدیران متوسطه اول که حدود 60 هزار نفر می شد، یک دوره مجازی 5 ساعته را با محتوایی که قبلا در سازمان فراوری نموده بودیم، برگزار کردیم.

محبی گفت: برای امسال، در دوره متوسطه اول و دوره ابتدایی دوم چون سه سال تجربه داشتند، به صورت صد در صدی وارد شدند، اما ابتدایی دوره اول 25% و متوسطه دوم هم نظری و هم فنی حرفه ای 5 % درصد وارد شدند تا با طرح آشنا شوند. با همکاران متوسطه و ابتدایی جلساتی داشته ایم و هماهنگی هایی را انجام داده ایم، البته که در ابتدای کار روان تر است. یک نشست هم در همین آذرماه برای تهران و مازندران داشته ایم.

وی با عنوان اینکه در اجرای این طرح با یک ابهام و مانع روبه رو هستیم، گفت: ابهام همان 60 ساعت است، به ویژه در متوسطه اول به دلیل تعدد معلمان این ابهام وجود دارد. در ابتدایی چون یک معلم کارها را پیش می برد نسبتا پیروز بوده ایم. مانع مهم با توجه به خود ارزیابی که در شبکه شاد از مدیران انجام دادیم؛ و 12 هزار نفر در آن شرکت کردند، تراکم فعالیت های وزارتخانه ذکر شده است. بنابراین تراکم کارها عملا امکان خلق فرصت نو را از معلم و مدیر گرفته است. نکته دوم این است که آن شیوه نامه نگاهش مدرسه است و تنها کتاب های درسی نیست، بنابراین معاون پرورشی و تربیت بدنی همه اینها درگیر هستند، باید کارهایشان را کم نمایند که بتوانند طرح را پیش ببرند.

کاهش برنامه درسی پس از 40 سال به یک فرهنگ سازی کلان احتیاج دارد

محبی با تاکید بر اینکه کاهش برنامه درسی بعد از 40 سال یک کار بزرگی است که به یک فرهنگ سازی کلان احتیاج دارد، گفت: نه ستادمان امکان آن را دارد و نه مدرسه و ظرفیت مدرسه؛ چرا که مدارس ما تمرین نموده اند برنامه هایشان را اجرا نمایند، که در آن هم ضعف داریم. نکته بعدی این است که با رئیس منطقه ها حتی یک جلسه هم نداشته ایم، کار مدارس با منطقه است، اگر رئیس منطقه ها کار را نداند، مدرسه چگونه می خواهد آن را پیش ببرد. بنابراین در شرایط موجود این وضع موجود ماست. اما برای آینده پیشنهاداتی وجود دارد؛ تحلیل عمیق تر بند پنج پنج و بند سیزدهم برنامه درسی ملی، لازم است. برداشت من این است که اگر بار دیگر این بند 5-5 را بخوانیم در واقع ذهنمان به چیزهای دیگر هم می رود و لزوما برنامه مدرسه طرح بوم را شامل نمی شود.

وی گفت: در صفحه 45 بند دو آیین نامه نوشته بخشی از زمان رسمی تعلیم و تربیت به استان و منطقه اختصاص داده شود که آقای امانی آن بخش از شیوه نامه را به استناد آن می خواهد که از زمان رسمی واگذار شود. راه چاره 5-5 دو پی نوشتار دارد، که می گوید راه چاره آن اجرای طرح عدم تمرکز است که در آن شرایط جغرافیایی در نظر گرفته شده است.

محبی با ارئه پیشنهاداتی برای اجرای طرح گفت:پیشنهاداتی برای متوسطه دوم نظری و ابتدایی وجود دارد، یک پیشنهاد این است که برای دو ساعت در برنامه عیب سنجی کنیم و محاسن آن را نیز مدنظر قرار دهیم. یک عیب آن اختصاص دو ساعت در جدول دروس برای این طرح است، که عملا در مدارس تبدیل به ساعت تقویت دروس خواهد شد؛ . وقتی 80% از مدارس ما دولتی و عادی است و نیروی متخصص ندارد نمی تواند برای این دو ساعت برنامه فراوری کند و به ناچار این دو ساعت تبدیل به ساعتی برای تقویت سایر دورس می شود. پیشنهاد اصلی من اصلاح جدول دروس و پیش بینی و پررنگ شدن بخش غیر تجویزی، برای دروس کار و فناوری، فرهنگ و هنر و آداب و مهارت های زندگی است که بند 5-5 هم از ما همین را می خواهد . بخش غیرتجویزی این سه حوزه را بیشتر پررنگ می نماید، درس ریاضی و علوم برنامه روشنی دارد که اگر آن را هم غیرتجویزی کنیم، معلم باید محتوا فراوری کند که شدنی نیست، اما آن دروسی که یاد شد جنبه احتیاجسنجی و بومی دارد و به این سه حوزه بیشتر می خورد. بنابراین بخش غیرتجویزی اش این درس ها است و به میزان نیم ساعت هم در اختیار استان و منطقه قرار بگیرد؛ یعنی غیرتجویزی اش را آنها کار می نمایند و چارچوبش را سازمان تعیین می نماید، در عین حال پیش بینی نیمه تجویزی در همه حوزه های تربیت باید مدنظر قرار بگیرد و تقویت شود، پیشنهاد تعیین من این است که از متمرکز به سمت نیمه تجویزی و سپس غیر تجویزی حرکت کنیم.

محبی گفت: اگر غیرتجویزی را کاملا به عهده مدرسه بگذاریم، عملا نتیجه مثمرثمری دریافت نخواهیم کرد. پیشنهاد بعدی برای فنی و حرفه ای، عدم تدوین کتاب درسی برای کاردانش و واگذاری تدریجی آن به استان ها بر اساس استانداردها است، اما دقیق تر آن اصلاح دروس در هر رشته و پیشبینی غیر تجویزی در شایستگی های فردی است؛ بحث دیگر اجرای سیاست های منطقه است که مصوبه شورای عالی را می خواهد.

ابهام شناختی مهمترین مانع در اجرای طرح بوم مدرسه

علی محبی معاون برنامه ریزی درسی و فراوری بسته های تربیت و یادگیری به سه مشکل اساسی در اجرای برنامه ویژه مدرسه طرح بوم اشاره نمود: اول ابهام شناختی است، اصلا این راه چاره 5-5 چه می گوید، این راه چاره و در ادامه اش 2-13 در برنامه درسی ملی و در جاهای دیگر که در مورد کاهش تمرکز بحث می نماید، شدیدا احتیاج به تصحیح و تعریف دقیق و عملیاتی دارد؛ چون سند تحول برای برنامه ریزان و مجریان احتیاج به محدود کردن از حیث دامنه معنایی دارد. یک برداشت از این راه چاره این است تا 20% کل برنامه باید به مدرسه واگذار شود، خودش برنامه ریزی درسی انجام دهد و ارزیابی هم با خود مدرسه باشد و وزارتخانه هم با آن کاری نداشته باشد؛ یک تفسیر این است. یک نگاه هم این است که برنامه کلان باید نوشته شود و مدرسه با تعریفی که برای آن انجام می گیرد و حد و حدودی که برای آن تعیین می شود متناسب با آن طراحی کلان را انجام دهد این دو تعریف وجود دارد. بنابراین همین هم اگر باشد باید روشن شود.

وی افزود: مدارس اصلا نمی دانند این طرح چیست. بعضی از مدارس که آن را فهم نموده اند، به خوبی از پس اجرای آن بر آمده اند، اما مدارسی که این شرایط را ندارند اصلا سراغ آن نرفته اند. اشکال بعدی خلاء برنامه ای است؛ یک برنامه دقیقی که راه چاره 5-5 با این برنامه به ثمر بنشیند، وجود ندارد. مشکل بعدی موانع اجرایی است؛ که این موانع چهار دسته است، دسته اول ضعف توانایی و باور به این کار در سطح مدرسه است، یعنی وقتی به اجرا می رویم، چه کسی می خواهد آن را اجرا نمایند، یک دسته از موانع محدودیت زمان است؛ زمان دقیقی برای آن تعیین نشده است، گفته اند زمان های اضافه مدرسه را برای این طرح اختصاص بدهید، بحث بعدی منابع و امکانات این کار است، که پیش بینی برای آن صورت نگرفته است. مانع آخر تراکم برنامه های ستادی است، که بخشی از آن به همان ابهام های شناختی بر می شود. در طرح به اقتضائات محیطی و منطقه ای اشاره شده است، اگر معاون پرورشی همه این ها را انجام می دهد، چرا آن را جزو این طرح نمی دانیم.

محبی گفت: با توجه به این ها پیشنهادی برای سال بعد و پیشنهادی برای امسال دارم؛ پیشنهادم برای سال بعد این است که شورای هماهنگی علمی الگوی جامع کاهش تمرکز را آماده کند و در دستور کار قرار دهد و این سه نکته را داشته باشد، یکی تعیین تکلیف مفاهیم و عبارت های مربوط به کاهش تمرکز، دوم الگوی عملیاتی برای کاهش تمرکز ارائه دهد، به گونه ای که همه چیز روشن باشد و سوم یک برنامه دقیقی برای اشاعه، فرهنگ سازی و توانمند سازی ارائه دهد. اما برای امسال پیشنهاد می کنم مبنای ما دستورالعملی باشد که صادر شده است اگر مبنای ما این باشد در راستای آن کارهایمان را انجام می دهیم. شورای راهبری هم نقشش منحصر به نظارت و ارزیابی شود. در نهایت بر اساس رصدی که می کنیم اگر دیدیم خوب اجرا نمی شود بلافاصله شورای راهبری و معاونت را دستور به گزارش می دهیم.

وی با اشاره بر اینکه مدارس دغدغه مند و برنامه محور برای دانش آموزان خود خارج از بخشنامه برنامه غیر تجویزی دارند گفت: این مدارس در حوزه کار و فناوری کار خودش را انجام می دهد و حوزه مهارت های زندگی هم چندان وابسته به کتاب عمل نمی نماید. اما اگر این کار به صورت رسمی انجام دهیم زیر سوال می رود که راه چاره 5-5 این را نگفته است و فراتر از این گفته است.

350 مدرسه فنی و حرفه آماده اجرای طرح بوم مدرسه

افشار بهمنی مدیرکل دفتر تالیف کتاب های فنی و حرفه ای و کاردانش گفت: تا به امروز چیزی که در دفتر ما بحث شده همین فضای ابهامی است که دکتر محبی بحث کردند، یعنی سطح آزادسازی برنامه هایمان برای کاهش تمرکز با اقتضائات برنامه ویژه مدرسه بوم باید در چه سطحی باشد. چه برای امسال و چه برای سال آینده در بخشنامه ای که ارسال شده بود، اعلام نموده ایم که تا 5% هنرستان ها برنامه ویژه مدرسه را برای امسال عملیاتی نمایند، اولین سوال که پیش می آید این است که؛ اگر بخواهیم در حوزه شایستگی های فنی و شغلی این آزادسازی را انجام دهیم و به استان بگوییم که طراحی کلان و آن شایستگی های اساسی که مشترک حوزه ها هست را خودت برو احصا کن و یا اینکه من کلیاتش را اشاره می کنم شما برنامه درسی را تدوین کنید؛ یعنی چارچوب آن را سازمان تعیین می نماید، در مشاغل و حرفه های صنایع دستی برنامه درسی تدوین کنید، یا این را به عهده خودش بگذارم. جوابش این بوده که بخش طراحی کلان را آن شورای راهبری که مستقر است انجام دهند و تدوین برنامه درسی آن ساعتی که آزاد شده هنرستان ها انجام دهند. مصداقا برای امسال تعیین شده که از حدود 7 هزار هنرستان پیش بینی شده 350 هنرستان روی این موضوع به اقتضای حوزه حرفه ای خودشان کار نمایند. یک هنرستان کشاورزی داریم که به آن گفته ایم شایستگی های کلانی که در حوزه کشاورزی است در وادی فناوری های نوین برنامه های درسی تدوین کنید و ارائه دهید. این را باید به مفاهمه برسیم که شورای عالی و شورای هماهنگی سازمان این سوال را نپرسد که به چه مجوزی این کار را انجام داده اید. برای اینکه به این مشکل بر نخوریم برای آن 350 مدرسه طراحی کلان را انجام می دهیم، دو راه چاره پیشنهاد داده ایم؛ یکی اینکه در جدول دروس فعلا 240 ساعت در اختیار هنرستان ها است. ماهیت آن در راه چاره 5-5 که گفته مشاغل و حرف های بومی را آموزش دهید نزدیک است. در این کارگروه گفته اند برای این 240 ساعت کارورزی در استان، منطقه و هنرستان بر اساس توانمندی مرکز ملی آمار ایران مشاغل بومی احصا شود و صرفا در مشاغل بومی رشته امور زراعی و امور باغی کار کنید.

بهمنی گفت: راه چاره دوم اینکه یک الگوی برنامه ریزی منطقه ای طراحی شد که اعتبار بخشی شده که اگر استانی خواست در مقیاس طراحی برنامه درسی ورود کند، بسترهای نظری و عملیاتی آن را روشن نموده باشیم. مثلا در شاخه کاردانش در استان های کرمان، سیستان و استان های جنوبی راجع به بلوچ دوزی کار کنیم، این الگو در فرآیند برنامه درسی، احتیاج سنجی و هدف گذاری روشن می شود و خروجی آن این است که باید برای این 350 هنرستان آموزش دهیم و قطب بندی کنیم. اما یک چالش داریم، در این چالش دیگر با یک ساعت آزاد سازی روبرو نیستیم، منجر به طراحی یک رشته نو یا به روزرسانی یک رشته موجود می شود؛ یعنی مقیاس کاهش تمرکز آن را توسعه می دهد. هر دوی این راه چاره الان آماده است.

وی ادامه داد: چندسوال مطرح است؛ جغرافیای استان جنسش راه چاره 5-5 است یا خیر؟ اگر هست پس حتی برنامه درسی اش را ما نباید انجام دهیم. سوال دوم این است که طراحی کلان ما در برنامه درسی بر مبنای حوزه به حوزه باشد یا رویکرد تلفیقی داشته باشیم؛ برای مثال درس هنر و کار و فناوری در دوره ابتدایی، برنامه درسی موجود این دو را روی میز بگذاریم و همپوشانی های آن ها را استخراج کنیم. طی یک مطالعه ضمنی نشان می دهد که اگر یک کارگروه عمیق متمرکز باشد شاید بتواند با این رویکرد چالش های جداول دروس را حل نماید. شایستگی هایی که در حوزه فرهنگ و هنر ابتدایی است، قابلیت ارائه در یک برنامه متمرکز را دارند و حتی می تواند به صورت کاهش تمرکز ارائه شود. جوابی که رسیده ایم این است که قابلیت این تلفیق وجود دارد، به صورت مصداقی در فنی و حرفه ای باید بگویم ایمنی های موجود در محیط کار، کارآفرینی و اخلاق حرفه ای، اینها ماهیتشان جوری است که هم به صورت تلفیقی و هم به صورت مستقل داریم اما تلفیقش باید بیشتر محقق شود. اگر براساس برنامه امسال بوم بخواهیم پیش برویم چالش های شورای عالی را داریم، کمااینکه سال گذشته شدیدا مخالفت شد.

معصومه نجفی پازوکی مدیر کل دفتر تالیف کتاب های آموزش عمومی و متوسطه نظری با تاکید بر اینکه اگر طرح بوم از دفتر جدا شود به نتیجه نمی رسد، گفت: اینکه مسئله اصلی را زمان بدانیم درست نیست، در برنامه ادبیات بخش نیمه تجویزی گذاشته ایم، آن قسمت هایی که حدود 15% به استان به عنوان ادبیات بومی سپرده ایم، خالی است و نمی دانند با آن چه کار نمایند، حتی به استان ها سپرده ایم اگر معلم به صورت مجزا محتوا فراوری نمی نماید، این محتوا در اداره آموزش و پرورش فراوری شود و به معلم ابلاغ شود.

هر مدرسه به مثابه یک زنجیر از زنجیره تحول در نظام آموزشی

محمد صالح مذنبی سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی با اشاره بر اینکه هر نوع تحولی که می خواهد انجام بگیرد با موانع و مشکلاتی روبرو می شود که مجری را وادار به انصراف از آن می نماید، گفت: وقوع انقلاب اسلامی مثال پیروزی در این زمینه است، چرا که این انقلاب به صوت تدریجی به ثمر رسید. بنابراین هر برنامه ای که تدریجا صورت بگیرد به پیروزیت نزدیک تر می شود، بر این اساس پیشنهاداتی وجود دارد، بها دادن به گروه های آموزشی، منطقه ها و مدرسه نمونه ای از آن است، گروه ها ظرفیت بسیار بالایی دارند، آن ها به خوبی می توانند آنچه مدنظر ماست را ترجمان نمایند و در استان مربوطه خود پیاده سازی نمایند، مشروط بر اینکه گروه احساس کند در پیاده سازی این کار دارای تشخص است و از آن حمایت معنوی و مادی شود. دوم سطح بندی مدارس است، مدارس در چند سطح می توانند به این طرح پیوند بخورند، آنهایی که در سطح عالی محسوب می شوند، می توان به آن ها پیشنهاد داد که هم خودشان نقطه شروع و سرانجام باشند و آن دسته ای که در پایین ترین سطح هستند باید گفته شود برای اینکه به سطح بالاتری برسند و یک زنجیر از زنجیره های تحول تبدیل شوند، از طرح های تجویزی استفاده نمایند.

وی ادامه داد: سوم پایگاه داده هاست که مدرسه ها در سطوح عالی آنالیز شوند. خودشان از بین این برنامه های متعدد و متکثر انتخاب نمایند. که ما برای آن پایگاه داده اعلام امادگی می کنیم. نکته بعد مسئله مصوبه 828 است که باید لحاظ کنیم مدارس بر اساس اختیاراتی که به آن ها تفهیم می شود یک میدان وسیعی را متصور باشند که در آن می توانند فعالیت نمایند. مخصوصا مدارسی که در سطح عالی هستند، احتمال عدول از این بخشنامه را دارند. نکته آخر اینکه ما برای آن محور اشاعه ای در این راستا می توانیم عملیات ویژه رسانه ای کنیم تا این کار اشاعه پیدا کند. برای سال آینده یک طرح اشاعه ای در ستاد ارائه کنیم که اگر مورد وفاق باشد، همه را به سمت اجرای این طرح سوق دهد. لذا بین ما و بخش ها مختلف آموزش و پروش اشتراکاتی باشد که از منظر حکمرانی باید به موضوع توجه شود.

الگوی برنامه ریزی درسی احتیاجمند تکمیل و پیگیری است

دکترملکی در سرانجام این جلسه ضمن جمع بندی مباحث، گفت: برای امسال مبنا را همان شیوه نامه ای که در زمان آقای بطحایی به استان ها ارسال شده و بخشنامه آقای کاظمی هم بر همان اساس شکل گرفته، پیش می رویم. طرح بوم را حتی می توان با حفظ نظام متمرکز اجرا کرد. در همین الگوی متمرکز فعلی آن 5-5 را بهتر از شرایط کنونی می توان اجرا کرد. من البته موافق نیستم سازمان پژوهش دیگر کاری با این طرح ندارد. درست است که اجرا را به معاون های آموزشی سپردیم، منتها آن اجرا با این شورای راهبری باید هماهنگ شود. ما در سازمان پژوهش باید به فکر کارهایی برای توانمند سازی معلمان، مدیران و حتی والدین باشیم. طراحی محتوا و آموزش مدیران، معلمان و والدین با ما است.

وی گفت: الگوی برنامه ریزی درسی هم خودش احتیاج به پیگیری و تکمیل دارد و باید به معلمان آموزش داده شود. این کار صورت نگرفته که وظیفه سازمان ما است. کار از این لحظه باید در دفاتر انجام شود. بنابراین در شورای معاونان دفاتر این مسئله را هم جزو مسائل قابل آنالیز در نظر بگیریم و به جمع بندی برسیم. سه کمیته باید در دفاتر باشد، اعضای ثابت شورای معاونان دفتر است که استفاده از دیگران بسته به نظر خودشان است.

دراجرای این طرح یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت وجود دارد؛ بلند مدت این است که کاهش تمرکز در نظام آموزش و پرورش باید وضعیتش تعیین شود. چون نظام برنامه ریزی درسی یکی از اضلاع آموزش و پرورش ماست حال اگر از فردا بیاییم برای کاهش تمرکز برنامه ریزی درسی بحث کنیم به ابهام بر می خوریم، بنابراین در بلند مدت باید این را بحث کنیم. اما یک برنامه کوتاه مدت داریم که برای آن باید بیاییم در همین شورا ظرف یکی دو هفته آینده قراری بگذاریم و دوستان بر روی این قضیه فکر نمایند و به یک حاصلی برسیم؛ اینکه مناسب ترین شیوه عملیاتی کردن راه چاره 5-5 چیست؟ اصلا این سوال مطرح نشده، بنابراین شیوه های مختلف روبرو با آن وجود دارد. فنی و حرفه ای یک جور و نظری یک جور. منتها ممکن است چند جلسه لازم باشد مدلی ارائه دهیم و به یک نتیجه برسیم، دفاتر از این لحظه برای امسال مسئولیت دارند.

منبع: خبرگزاری پانا

به "350 مدرسه فنی و حرفه ای آماده اجرای طرح بوم مدرسه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "350 مدرسه فنی و حرفه ای آماده اجرای طرح بوم مدرسه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید